Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận FSSC 22000

September 30, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận FSSC 22000

 

Chúng tôi rất vui vì nhà máy mới của chúng tôi đặt tại thành phố Nam Thông, Jiangsu Boyang Bioproducts Co., Ltd., được chứng nhận FSSC 22000.

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000 là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dựa trên Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).Nó dựa trên Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Thực phẩm ISO 22000, Chương trình Tiên quyết (PRP) phù hợp với ngành và các yêu cầu bổ sung do FSSC xác định.

Chứng nhận FSSC 22000 xác nhận rằng các sản phẩm enzyme thực phẩm, bao gồm Alpha-amylase, Glucoamylase, Protease và Chế phẩm enzyme tổng hợp (glucoamylase và pullulanase) đã được sản xuất, chuẩn bị và xử lý theo các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nhất.