Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001

October 13, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001

Chúng tôi rất vui vì nhà máy mới của chúng tôi đặt tại thành phố Nam Thông, Jiangsu Boyang Bioproducts Co., Ltd., được chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001.

 

Chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 bao gồm các hệ thống quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường tương ứng trong quá trình sản xuất phụ gia thực phẩm tại nhà máy của chúng tôi, bao gồm Alpha-amylase, Glucoamylase, Protease, Fungal Alpha-amylase và Pullulananse trong phạm vi được cấp phép sản xuất.

 

Chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 của chúng tôi có giá trị đến ngày 28 tháng 9 năm 2024.

 

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001  0tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới của chúng tôi được chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001  1