Gia hạn chứng chỉ ISO 22000

November 18, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Gia hạn chứng chỉ ISO 22000

 

Chúng tôi đã gia hạn thành công chứng chỉ ISO 22000 cho nhà máy đặt tại 93 Đường Dương Châu, Khu Phát triển Kinh tế Giang Yển, thành phố Taizhou, Tỉnh Giang Tô.

 

Chứng chỉ ISO 22000 được gia hạn là để chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của việc sản xuất phụ gia thực phẩm tại nhà máy của chúng tôi, bao gồm Alpha-amylase, Glucoamylase, Protease, Fungal Alpha-amylase và Alpha-amylase bền nhiệt, tuân thủ quốc tế Tiêu chuẩn.

 

Chứng chỉ ISO22000 đã được gia hạn có giá trị đến ngày 08 tháng 1 năm 2023.